ข้อ จำกัด ของการมองเห็นของมนุษย์คืออะไร?

ตั้งแต่การสังเกตกาแล็กซีที่อยู่ห่างออกไปหลายล้านปีแสงไปจนถึงการรับรู้สีที่มองไม่เห็น Adam Hadhazy อธิบายว่าทำไมดวงตาของคุณสามารถทำสิ่งที่เหลือเชื่อได้ มองไปรอบ ๆ ห้อง – คุณเห็นอะไร? สีสันเหล่านั้น ผนัง หน้าต่าง ทุกอย่างดูชัดเจนในตัวเอง อยู่ที่นั่น เป็นเรื่องแปลกที่จะคิดว่าวิธีที่เรารับรู้สภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์นี้ทำให้เกิดอนุภาคแสงที่เรียกว่าโฟตอนซึ่งสะท้อนวัตถุเหล่านี้และเข้าสู่ดวงตาของเรา  เขื่อนโฟโตนิกนี้ถูกดูดซับโดยเซลล์ที่ไวต่อแสงประมาณ 126 ล้านเซลล์ ทิศทางและพลังงานที่แตกต่างกันของโฟตอนจะถูกแปลงโดยสมองของเราเป็นรูปร่าง สี ความสว่างที่แตกต่างกัน ทั้งหมดนี้ทำให้โลกสีทางเทคนิคของเราทันสมัย   ...